Lactatiekunde

Lactatiekunde:

Lactatiekunde houdt in: ‘kennis van het menselijke borstvoedingsproces’.
Vanzelfsprekend is een lactatiekundige dan een: ‘ specialist met kennis en ervaring ten aanzien van het borstvoedingsproces’.

Ik heb de opleiding tot lactatiekundige afgerond en daarna het examen behaald. Na het behalen van dit examen mag ik de titel IBCLC ( International Board Certificied Lactation Consultant ) achter mijn naam voeren. Om deze titel te mogen blijven voeren moet ik mijzelf continu blijven bijscholen en opnieuw certificeren, ik ben dus altijd op de hoogte van de laatste inzichten en kennis rondom borstvoeding. Uiteraard ben ik ook aangesloten bij de NVL (Nederlandse Vereniging Lactatiekundigen), www.nvlborstvoeding.nl .

Borstvoeding is een natuurlijk proces.
Wat niet wegneemt dat het wel enige investering vraagt.

Hulp in de zwangerschap
Een voorbereid en geïnformeerde toekomstige ouder is essentieël voor een goed verlopend borstvoedingsproces. Deze voorbereiding kan ik jou en je eventuele partner bieden, zowel in groepsverband als op individueel niveau. Onder het kopje cursussen zijn de data te vinden voor de borstvoedingsavonden in groepsverband. Mocht je meer interesse hebben in een individuele voorbereiding, neem dan even persoonlijk contact met me op.

Hulp na de bevalling
Toch zie je regelmatig nog wat moeilijkheden optreden tijdens de voedingsperiode. Ook hierbij kan ik jou en/of je kindje als lactatiekundige helpen, dit kan via een consult bij je thuis. Op deze manier kunnen jijzelf en je kindje thuis blijven en kan ik bekijken hoe de (borst)voeding in de ‘normale’ situatie verloopt. Mochten jullie, of je kindje nog in het ziekenhuis verblijven, kan ik ook hier langskomen voor een consult.

Soms is een telefonisch of mail-consult voldoende, ook hiervoor kunnen we een afspraak inplannen.

Door middel van vragen, observaties, uitleg en tips zal ik jullie weer proberen vooruit te helpen. Het is niet vreemd wanneer je jezelf onzeker voelt of wanneer je het even niet meer ziet zitten. Trek op tijd aan de bel en vraag hulp!

Lactatiekundige zorg wordt vaak vergoed door de zorgverzekering, bekijk hiervoor even je eigen polisvoorwaarden.

Ben je op zoek naar lactatiekundige hulp? Neem dan even contact met mij op en bekijken we samen hoe we hier een passend plan bij kunnen maken.

Belangrijke mededeling COVID-19/coronavirus:

In verband met het COVID-19/coronavirus gelden er vanuit het RIVM en het kabinet een aantal adviezen. Uiteraard wil ik tijdens mijn werkzaamheden preventief zorg dragen voor zo min mogelijke verspreiding van het virus, om zo zorg te dragen voor onszelf, onze kinderen en anderen. Ik hou de adviezen nauwlettend in de gaten en ik zal mijn werkwijze daarin zo nodig aanpassen. 

Wat betekenen de adviezen voor de lactatiekundige consulten?
Op dit moment zal ik per situatie bekijken en overleggen of een videoconsult volstaat of dat een thuisconsult toch passender is. Dit omdat de 1.5 meter afstand voor jou/jullie en mij tijdens het thuisconsult niet volledig kan worden gewaarborgd. Wanneer een videoconsult volstaat of beter past, zal het consult in een afgeschermde digitale omgeving plaatsvinden. In deze omgeving kunnen we een beeldverbinding opzetten, waarbij we elkaar kunnen zien en horen. Mocht een thuisconsult passender zijn, zal ik zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand proberen te waarborgen. Op de momenten dat dit niet haalbaar is, zal ik een mondkapje en handschoenen dragen. Daarnaast zal ik mogelijk vaker dan gebruikelijk mijn handen wassen/desinfecteren. Uiteraard blijven telefonische consulten en mailconsulten ook mogelijk.